Voorlichting over jonge mantelzorgers

In een klas of groep voorlichting geven over het onderwerp ‘jonge mantelzorger’? Dat is een goed idee! Zo help je kinderen en jongeren die het betreft, zich te realiseren dat ze jonge mantelzorger zijn. Dat is een eerste stap op weg naar hulp en steun. De andere kinderen en jongeren krijgen meer begrip voor de situatie van de jonge mantelzorgers.

Maak tijdens de voorlichting duidelijk dat kinderen en jongeren die zich als jonge mantelzorger herkennen, op een ander moment naar je toe kunnen komen om te praten over de situatie bij hen thuis.

Lespakketten

Je kunt gebruikmaken van bestaande lespakketten of zelf informatie-op-maat maken. Neem hiervoor contact op met JMZ Pro of met een lokaal steunpunt in de buurt.