In gesprek met een jonge mantelzorger

Het is goed om de zorg thuis bespreekbaar te maken, want alleen dan kun je het kind of de jongere ondersteunen. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan? Deze tips helpen je op weg:

  • Ga het gesprek aan in een veilige situatie, als er geen anderen zijn. 
  • Vertel dat jij er bent om te luisteren en, als dat handig is, om mee te denken.
  • Probeer open vragen te stellen.
  • Geef aan dat het belangrijk is om te praten als je zorgen of verdriet hebt. Maar dat het niet per se nu hoeft. 

Hoe geef ik op mijn school/in mijn organisatie voorlichting over jonge mantelzorgers?