Een jonge mantelzorger herkennen

Sommige jonge mantelzorgers voelen zich niet prettig door de zorgsituatie thuis. Daardoor gedragen ze zich misschien anders dan jij van hen gewend bent. Of anders dan je in de fase van hun ontwikkeling mag verwachten. Er zijn verschillende signalen waaraan je een jonge mantelzorger zou kunnen herkennen. Het is goed te bedenken dat deze signalen niet (in dezelfde mate) voor iedere jonge mantelzorger gelden.

Signalen

Op school

Het komt voor dat jonge mantelzorgers snel afgeleid of moe zijn, vaak te laat komen of ziek zijn en geen tijd hebben voor huiswerk. Ook is het mogelijk dat zij door hun thuissituatie negatief, druk, agressief of juist teruggetrokken gedrag vertonen.

Sociaal

Door de situatie thuis hebben jonge mantelzorgers soms weinig sociale contacten en geen tijd voor activiteiten met leeftijdsgenoten of hobby’s. Ook kunnen zij een plotselinge gedragsverandering, een extreem verantwoordelijkheidsgevoel of te volwassen gedrag laten zien.

Emotioneel

Een deel van de jonge mantelzorgers is verdrietig, boos en heeft een laag zelfbeeld. Het komt voor dat ze hun grenzen niet goed bewaken, eigen behoeftes niet herkennen en een schuldgevoel hebben als ze leuke dingen doen.

Psychisch

Jonge mantelzorgers kunnen zich gespannen voelen, last hebben van depressieve klachten en in sommige gevallen risicovol gedrag (bijvoorbeeld drugsgebruik) vertonen.

Jonge mantelzorgers hebben mogelijk ook lichamelijke of psychosomatische klachten. Sta als professional open voor deze signalen. Onderzoek waar ze vandaan komen en wat het kind of de jongere nodig heeft.

Hoe begin ik een gesprek met een jonge mantelzorger?